Đặc biệt Gia công chi tiết kỹ thuật

Cao Su Việt Tân nhận ép gia công chi tiết vật tư bằng cao su theo yêu cầu của khách hàng
Rất mong mọi người quan tâm ủng hộ

Một số mẫu chi tiết đa dạng

gioithieu2

gioithieu1

ruotxe-banner4